Over ons

Total Impression

Het doel van Total Impression, is de kandidaat ‘Werkfit maken’ in de vorm van doelgericht werken aan hun indruk.

Dit doen we door een traject aan te bieden met een van onze professionals aangevuld met diverse trainingen.

Door het verbeteren van de online en offline indruk wordt de kans op een geslaagde sollicitatie vergroot, met als doel het vinden van een baan, of het werk weer te hervatten.

Het gaat om het realiseren van een planmatige aanpak in individuele begeleiding. Hierbij staat de vraag van de kandidaat centraal en verkrijgt de kandidaat inzicht in de eigen indruk, persoonlijke effectiviteit en demogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Doelgroep

De primaire doelgroep van Total Impression bestaat uit (jong) volwassenen. Het traject is geschikt voor zowel vrouwen als mannen met een Nederlandse of migratieachtergrond en statushouders.

Onze werkwijze

De begeleiding bestaat uit individuele trajectbegeleiding, van instroom tot uitstroom, in 8 fases

·Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de kandidaat en de coach
·Intakefase: een nadere kennismaking tussen de kandidaat en de coach
·Startfase: de opbouw van de hulpverlening aan de kandidaat
·Analysefase: analyse van de indruk van de kandidaat
·Planningsfase: het opstellen van een trajectplan met de kandidaat
·Uitvoeringsfase: de uitvoering van het trajectplan met de kandidaat
·Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase
·Uitstroomfase: de afronding van het traject

Total Impression werkt persoonlijk, professioneel en discreet.
Na een eerste korte kennismaking wordt er in een intakegesprek
de hulpbehoefte achterhaald om op basis hiervan een trajectplan
op te stellen met duidelijke doelstellingen. Samen met je persoonlijk
toegewezen coach wordt dit plan doorlopen om aan de persoonlijke doelen
te werken. Dit wordt onder andere gedaan door het doorlopen van ons unieke
Impress 2 The Max trainingsprogramma. Het einde van het traject zal resulteren
in een versterkt imago en een vergrote kans op de arbeidsmarkt.

Contact

Heb jij hulp nodig om jouw imago op de arbeidsmarkt te verbeteren
of te versterken en/of wil je graag meer weten over onze werkwijze?
Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.